ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (20 KB.)
แบบฟอร์มขอก่อสร้างอาคาร (20 KB.)
แบบฟอร์มประเมินภาษีโรงเรือน (20 KB.)
แบบฟอร์มประเมินภาษีป้าย (20 KB.)
แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาต (20 KB.)
แบบฟอร์มใบสมัครเด็กเล็ก (20 KB.)
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร 23_315_1.doc (62 KB.)
แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน 23_316_6.docx (19 KB.)
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล 23_317_3.xlsx (29 KB.)
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ 23_318_5.xls (433 KB.)
แบบฟอร์มใบลากิจ 23_319_4.docx (21 KB.)
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 23_320_2.docx (21 KB.)
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ 23_321_7.docx (16 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549