ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะขุนหวาน
 คณะกรรมการระดับพื้นที่ 41_164_me.rar (377 KB.)
กรรมการกองทุนอบต.มะขุนหวาน 41_166_me2.rar (446 KB.)
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯปี2552 41_173_HP-90.pdf (76 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ2555 41_294_kongtoon.pdf (100 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549