ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
นายประยุทธ์ ชัยประสิทธิ์
กำนันตำบลมะขุนหวาน
นายชาญชัย หลวงอ้าย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่1
นายเฉลิมพล อุตตะมะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 บ้านขุนคง
โทรศัพท์ 0-5383-4587 , 08-1776-4895
นายบุญเลิศ เรือนมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพระบาทหยังหวีด
นายธงชัย บุญมาโตน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านม่วงพี่น้อง
นายประหยัด ปิงคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน
นายธเนตร ต๊ะมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง
นายมนู ดวงคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 บ้านพระเจ้าสององค์
โทรศัพท์ 08-6657-8913

  
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549