ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
 
นายทองดี ปั๋นแก้ว
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่1
โทรศัพท์ 08-7577-8905
นายขาว เรือนทา
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่2
โทรศัพท์ -
นายอินปั๋น วงค์ก่ำ
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่5
โทรศัพท์-
นายอินผล ไชยวงค์
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่6
โทรศัพท์ 08-9429-9263
นายบุญมี มณีสอน
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่7
โทรศัพท์ 08-6587-9645

  
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549