ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
รายนามคณะผู้บริหาร
 
นายเพชร ยะอนันต์
นากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
นายกำจัด อารีมิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
นายสุวิทย์ ใจประสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
นายวัฒนา กาปวน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

  
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549