ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กฎหมายส่วนโยธา
 การจัดสรรที่ดิน 36_129_p148.pdf (126 KB.)
การผังเมือง 36_130_p159.pdf (217 KB.)
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 36_131_p151.pdf (173 KB.)
ควบคุมอาคาร 36_132_p162.pdf (115 KB.)
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 36_133_p123.pdf (216 KB.)
วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 36_134_p114.pdf (113 KB.)
สภาตำบลและอบต 36_135_0002.pdf (177 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549