ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
อัตรากำลังของ อบต.
 

อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
- 8_37_ประกาศใช้แผน.pdf (55 KB.)
8_38_แผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf (444 KB.)
8_39_แผนพนักงานจ้าง4ปี.rar (367 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549