ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  กิจกรรม  
 

   

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ <10/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ บริเวณ อบต. เพื่อให้เด็กๆในตำบลมะขุนหวานได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ <04/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต ทุกท่าน และหน่วยงานต่างๆตลอดจนพี่น้องชาวตำบลมะขุนหวานทุกคนที่ช่วยกันทำงานเพื่อตำบลมะขุนหวานของเรา ด้วยดีตลอดมาประชุมประชาคม <26/11/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคม
เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมปรึกษาหารือในข้อราชการเพื่อพัฒนาตำบลมะขุนหวานโครงการ อบรมหลักสูตร นักข่าวน้อยรุ่น 1 <30/10/55>

อบต. มะขุนหวานจัดอบรมนักข่าวน้อย รุ่น 1 เพื่อให้เยาวชนในตำบลมะขุนหวานได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันโครงการวันแม่แห่งชาติ <10/08/55>

อบต.มะขุนหวานได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 ส.ค.2555 ณ วัดมะขุนหวาน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดต่างๆ ในตำบลมะขุนหวาน ในการนี้ได้มีส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุในตำบลมะขุนหวาน <21/05/55>

วันที่15 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุต.มะขุนหวาน อาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าหน้าที่อบต.มะขุนหวาน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากและเป็นผู้พิการ จำนวน 25 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.อบต.มะขุนหวาน จำนวน 4,500 บาทกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น <30/04/55>

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 อบต.มะขุนหวานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กกต.จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
     
หน้า   1 [2]  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549