ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2555 <12/11/55>
197_284_001.pdf (68 KB.)ผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มะขุนหวาน <30/10/55>
0001 189_282_0001.pdf (90 KB.)ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 <12/10/55>
185_274_0001.pdf (75 KB.)
185_275_2556.pdf (205 KB.)ประกาศสอบผลสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <03/09/55>
00002 184_273_00002.pdf (87 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <15/08/55>
0001 182_270_00001.pdf (105 KB.)ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง <19/07/55>
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 178_269_ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน.pdf (108 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2555 <09/07/55>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 177_268_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.pdf (351 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ <04/07/55>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 176_267_0001.pdf (101 KB.)ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ อบต.มะขุนหวาน <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ อบต.มะขุนหวาน 161_239_1.jpg (208 KB.)ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านมะขุนหวาน <21/03/55>
ลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านมะขุนหวาน 160_238_1.jpg (245 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549