ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรึต บ้านขุนคง <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรึต บ้านขุนคง 159_237_1.jpg (215 KB.)ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนและลานแอสฟัลท์ติกคอนกรึต บ้านขุนคง <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนและลานแอสฟัลท์ติกคอนกรึต บ้านขุนคง 158_236_1.jpg (213 KB.)ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันทราย <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันทราย 157_235_1.jpg (241 KB.)ผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านมะขุนหวาน(ท่อ 0.80 ม.) <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านมะขุนหวาน(ท่อ 0.80 ม.) 156_234_1.jpg (221 KB.)ผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านมะขุนหวาน(ท่อ 0.60 ม.) <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านมะขุนหวาน(ท่อ 0.60 ม.) 155_233_1.jpg (210 KB.)ผลการสอบราคาโครงการขยายไหล่รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคง <21/03/55>
ผลการสอบราคาโครงการขยายไหล่รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคง 154_232_1.jpg (210 KB.)ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงป่าซาง <21/03/55>
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงป่าซาง 153_231_1.jpg (129 KB.)ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ <21/03/55>
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ 152_230_1.jpg (123 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน <01/03/55>
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ศพด. 162_241_4.jpg (209 KB.)
162_244_11.doc (63 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ <22/02/55>
1 151_226_1.jpg (248 KB.)
2 151_227_2.jpg (257 KB.)
3 151_228_3.jpg (244 KB.)
4 151_229_4.jpg (214 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549