ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ของ อบต.มะขุนหวาน <01/12/54>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 165_246_1.doc (90 KB.)ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน <30/11/54>
ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน 149_221_3.jpg (264 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน ประจำปีงบประมาณ 2555 <11/11/54>

จำนวนนักเรียน 45 คน จำนวน 237 วันทำการ(ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2555) จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 138,645.-บาทประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน ประจำปี 2555 148_220_1.jpg (262 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ของ อบต.มะขุนหวาน <02/11/54>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 164_245_1.doc (86 KB.)ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ศพด.ตำบลมะขุนหวาน ปีงบประมาณ 2555 <03/10/54>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ศพด.ตำบลมะขุนหวาน ประจำปีงบประมาณ 2555 150_222_5.jpg (206 KB.)
ผด.1 150_223_1.doc (62 KB.)
ผด.2 150_224_2.doc (63 KB.)ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2555 <03/10/54>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 183_271_ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ.pdf (87 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ 183_272_แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555.pdf (341 KB.)ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง ถึง บ้านม่วงพี่น้อง <01/09/54>
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง ถึง บ้านม่วงพี่น้อง 147_219_1.jpg (282 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ครั้งที่ ๓ <26/08/54>

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๘ ตร.ม. ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน รายละเอียดดังนี้
๑. บริเวณซอย ๑๑ ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
๒. บริเวณซอย ๑๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
๓. บริเวณบ้านนายแก้ว จันทร์ต๊ะ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
๔. บริเวณซอย ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร

จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐.-บาท
ราคากลางก่อสร้าง ๒๒๕,๐๐๐.-บาทประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย 145_217_1.rar (295 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง ถึง บ้านม่วงพี่น้อง <09/08/54>

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๕๔,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้าง ๙๙๒,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง ถึง บ้านม่วงพี่น้อง 141_212_makhunwan.rar (252 KB.)ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ <07/06/54>
ประกาศผลสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ 132_210_2.rar (2.61 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549