ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 <01/10/53>
แผนพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 121_197_2.doc (465 KB.)
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 121_198_1.JPG (320 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง <11/05/53>

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก แลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 5
บ้านมะขุนหวาน
3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย,
หมู่ ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน,หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง, หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว
4. โครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัด
หนองเต่าคำ-บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7เอกสารแนบ 103_169_tcc1.pdf (259 KB.)
เอกสารแนบ 103_170_tcc.pdf (142 KB.)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2553 <15/03/53>
97_159_1 2553.doc (81 KB.)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2552 <15/03/53>
95_157_11 2552.doc (63 KB.)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2552 <15/03/53>
96_158_12 2552.doc (101 KB.)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2552 <15/03/53>
94_156_10 2552.doc (101 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2552 <02/12/52>
91_153_k1.doc (170 KB.)แผนพัสดุ 2553 <02/12/52>
93_155_fk.rar (81 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2552 <16/11/52>
92_154_k2.doc (93 KB.)สอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 <14/10/52>
เอกสาร 82_57_gf.doc (94 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549