ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <01/10/52>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง – บ้านหนองเต่าคำประกาศ 81_56_pp.doc (40 KB.)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง – บ้านหนองเต่าคำ <01/09/52>
80_54_doc1.doc (147 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 <10/08/52>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 71_53_doc1.doc (99 KB.)การสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ <21/05/52>

สอบราคาอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวนนักเรียนรวม 185 คน ประจำภาคเรียนที่1/2552 เพื่อจัดให้รร.วัดดงป่างิ้ว และรร.บ้านม่วงพี่น้อง จำนวน 18,500 ถุง ราคากลาง 6.26 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 115,810.- บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา 28 พฤษภาคม 2552 ระว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำภอ ที่ทำการอำเภอสันป่าตอง กำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549