ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558 <16/10/58>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2558 <20/09/58>
0001 295_488_Scan20004.TIF (1.09 MB.)
002 295_489_Scan20005.TIF (1.09 MB.)
0003 295_490_Scan20006.TIF (1.09 MB.)
0004 295_491_Scan20007.TIF (1.09 MB.)
0005 295_492_Scan20008.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 <10/08/58>
001 282_467_ก.ค.rar (543 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 <10/07/58>
0001 283_468_มิ.ย.rar (415 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 <09/06/58>
001 284_469_พ.ค.rar (236 KB.)ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ 2 เชื่อม หมู่ 5 <11/05/58>
001 (20 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 <08/05/58>
001 (20 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <23/04/58>
001 272_448_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
001 272_493_PDF_Output.PDF (2.49 MB.)
002 272_494_PDF_Output.PDF1.PDF (3.36 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558 <09/04/58>
001 286_473_มี.ค.rar (230 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 <10/03/58>
001 287_474_ก.พ.rar (280 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549