ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคนอกรีต หมุ่ 2 เชื่อม หมู่ 5 <27/02/58>
001 270_445_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
002 270_446_Scan20004.TIF (1.09 MB.)
PPC1 270_462_แอสฟัลก์ติก ม.2.pdf (623 KB.)ประกาศผลสอบราคา <23/02/58>
001 269_442_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 269_443_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 269_444_Scan20002.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558 <10/02/58>
001 288_475_มค.rar (179 KB.)ประกาศผลสอบราคาก่อสร้าง <06/02/58>
0001 268_438_Scan2.TIF (1.09 MB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ <04/02/58>
001 267_439_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
002 267_440_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
003 267_441_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
PPC11 267_457_โครงการปรับปรุงฌาปนสถานม.2.pdf (1.58 MB.)
PPC12 267_458_โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.2.pdf (2.16 MB.)
PPC13 267_459_โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.5.pdf (1.23 MB.)
PPC14 267_460_โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.6.pdf (1.32 MB.)
PPC15 267_461_โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.7.pdf (1.94 MB.)ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 <20/01/58>
001 266_436_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 266_437_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
PPC1 266_456_โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.6.pdf (1.30 MB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2557 <10/01/58>
001 280_465_2015-08-28.rar (373 KB.)ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 <11/12/57>
001 281_466_พ.ย.rar (251 KB.)ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ <08/12/57>
001 265_434_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 265_435_Scan20001.TIF (1.09 MB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <17/11/57>
001 263_426_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
002 263_427_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
003 263_428_Scan20004.TIF (1.09 MB.)
PPC.1 263_454_โครงการปรับปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรัง.pdf (925 KB.)
PPC1 263_455_โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพตำบลมะขุนหวาน.pdf (2.53 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549