ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 <17/11/57>
001 264_429_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 264_430_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 264_431_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 264_432_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
0005 264_433_Scan20004.TIF (1.09 MB.)ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า <04/11/57>
001 262_424_Scan20008.TIF (1.09 MB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน <17/10/57>
001 260_416_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 260_417_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 260_418_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
0004 260_419_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
0005 260_421_Scan20004.TIF (1.09 MB.)
0006 260_422_Scan20005.TIF (1.09 MB.)
0007 260_423_Scan20006.TIF (1.09 MB.)
ppc.7 260_453_Scan2.TIF (1.09 MB.)ประกาศแผนการจีดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 <13/10/57>
001 261_425_Scan2.TIF (1.09 MB.)ประกาศผลสอบราคาโครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 3 แห่ง <07/07/57>
001 253_407_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 253_408_Scan20001.TIF (1.09 MB.)ประกาศผลสอบราคาโครงการครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ <07/07/57>
001 252_406_Scan2.TIF (1.09 MB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ <18/06/57>
001 246_388_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 246_389_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 246_390_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 246_391_Scan20003.TIF (1.09 MB.)ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ตำบลมะขุนหวาน <11/06/57>
001 245_385_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 245_386_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 245_387_Scan20002.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 <10/06/57>
001 250_403_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 250_404_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 250_405_Scan20002.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 <13/05/57>
001 249_399_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 249_400_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 249_401_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 249_402_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549