ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <28/10/56>
001 229_331_Scan2.TIF (1.09 MB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน <15/10/56>
001 226_326_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 226_327_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 226_328_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 226_330_Scan20004.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2556 <10/10/56>
001 244_380_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 244_381_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 244_382_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 244_383_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
006 244_384_Scan20005.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2556 <09/09/56>
001 243_376_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 243_377_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 243_378_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 243_379_Scan20003.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกกรฎาคม 2556 <07/07/56>
001 242_370_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 242_371_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
002 242_372_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
004 242_373_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
005 242_374_Scan20004.TIF (1.09 MB.)
006 242_375_Scan20005.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุยาน 2556 <10/06/56>
001 241_365_Scan2.TIF (1.09 MB.)
002 241_366_Scan20001.TIF (1.09 MB.)
003 241_367_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
004 241_368_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
005 241_369_Scan20004.TIF (1.09 MB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2556 <07/06/56>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2556 222_314_007.pdf (100 KB.)สรุปผลการจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2556 <09/05/56>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 221_313_006.pdf (119 KB.)ผลสอบราคาดครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ <26/04/56>
0001 217_308_Scan1.PDF (137 KB.)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 2 <25/04/56>
001 216_306_Scan20003.TIF (1.09 MB.)
002 216_307_Scan20002.TIF (1.09 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549